Els
països
Suïssa
Suïssa

Sistema públic d'intermediació Sistema públic d'intermediació

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Suïssa i a qualsevol país de la   Unió Europea és la xarxa   EURES (serveis europeus d'ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. En formen part els 28 Estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.

Per la seva banda, dintre l’àmbit exclusivament nacional, el   Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) és la màxima autoritat pel que fa al mercat de treball suís. Aquest organisme té la competència pel que fa a les qüestions de caràcter laboral, responsabilitzant-se de la coordinació de tots els seus serveis, tant en matèria   d'ocupació com   d'atur.

El SECO actua a través dels   centres regionals d'ocupació, anomenats Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) en alemany, Offices régionaux de placement (ORP) en francès i Uffici regionali di collocamento (URC) en italià, segons sigui el cantó en el qual es trobin ubicats. Aquests centres presten gratuïtament els seus serveis a l’hora de cercar feina o treballadors i gestionar una situació de desocupació a tothom que ho demani, ja sigui treballador o empresari. Es pot consultar   aquí la base de dades de llocs de treball vacants gestionada per aquests centres.