Els
països
Suïssa
Suïssa

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió.

En cas que es tracti d’una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (consulta l’apartat  Legalització de documents públics), traduït (consulta l’apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (consulta l’apartat  Homologació de títols).

Si vols establir-te en un altre país de la  UE, de  l'EEE o a  Suïssa (enllaços a webs de la UE), on la teva professió està regulada, has d’obtenir el reconeixement oficial de les teves qualificacions (pots accedir a més informació clicant  aquí). Un cop reconegudes, podràs exercir l’ocupació en les mateixes condicions que els ciutadans d’aquest país.

El sistema de reconeixement de les qualificacions depèn del tipus de professió ( enllaç a l’apartat específic del web de la Comissió Europea). Per tal de saber si una determinada professió és o no regulada a Suïssa, disposes d’un sistema de consulta ràpida ( enllaç al formulari) gestionat per la Comissió Europea. Has de seleccionar l’Estat on has obtingut la qualificació (país d’origen), l’Estat on et vols instal·lar (país de destí) i el nom de la professió (preferentment, en l’idioma en què facis la consulta). Si el nom és genèric (per exemple, electrician, engineer, architect, doctor, lawyer, etc.), pot ser que hi hagi més d’una opció possible, i caldrà escollir la més ajustada a l’activitat professional que vols desenvolupar. Si l’ocupació està regulada al país de destinació, podràs accedir a una fitxa completa on hi consta la informació general bàsica (nom oficial, base normativa i funcions o activitats concretes que es poden dur a terme) així com l’autoritat nacional competent per autoritzar l’exercici d’aquesta professió.

Igualment, en el cas que hi hagi condicions addicionals sobre l’establiment o la mobilitat temporal per dur a terme la professió (a causa, per exemple, d’implicacions sobre la salut i la seguretat pública), visualitzaràs pestanyes addicionals amb un formulari específic perquè consultis si alguna d’aquestes decisions afecten l’exercici de l’ocupació que vols desenvolupar.

En qualsevol cas, els països comunitaris posen a disposició de la ciutadania uns punts nacionals de contacte que proporcionen informació sobre el reconeixement de les qualificacions professionals (pots consultar la llista completa en el desplegable que hi ha al final d’aquesta pàgina  web). En el cas de Suïssa, el punt de contacte habilitat és el següent:

Mr Frédéric Berthoud

Coordinateur pour la reconnaissance des diplômes

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

Targeta professional europea

La Comissió Europea ha implementat l’anomenada targeta professional europea (European Professional Card, EPC), que acredita el fet d’haver superat uns determinats controls administratius en un país comunitari conduents al reconeixement de les qualificacions obtingudes en un altre país de la Unió. El principal avantatge de l’EPC és que permet a les autoritats del país de destinació verificar i reconèixer aquestes qualificacions d’una manera telemàtica, és a dir: d’una forma més àgil, ràpida i fàcil que mitjançant els procediments ordinaris de reconeixement.

Què és?

Un reconeixement electrònic (no hi ha targeta física) de les teves qualificacions.

Per a quines qualificacions està actualment operatiu el procés?

  • Infermers de cures generals.
  • Farmacèutics.
  • Fisioterapeutes.
  • Guies de muntanya.
  • Agents immobiliaris.

¿Qui ho vehicula?

La Comissió europea a través del portal  Your Europe.

Com es fa?

Cal seguir les indicacions que es donen al portal Your Europe però, en síntesi, el procediment consisteix a incorporar informació i documents relatius a les qualificacions que es vulguin validar i a seleccionar el país de destinació. Per via telemàtica, el país seleccionat atendrà i donarà la resposta que consideri adient a la teva petició.

Important! El procediment per a l’obtenció de l’EPC s’inicia des de l’apartat Access the EPC procedure. Si no disposes d’un compte personal al Servei d’Autenticació de la Unió Europea (European Commission Authentication Service, ECAS), el primer pas per obtenir l’EPC és donar-te d’alta a aquest servei (ho pots fer clicant a “Extern. Col·laboradors, investigadors, ciutadans” i escollint l’opció “Crear compte”). Un cop t’hagis autenticat, se t’obrirà automàticament la pàgina web de l’EPC, amb tres camps concrets per completar: el teu perfil, les teves sol·licituds i els teus documents. Com a condició prèvia per transferir les dades i els arxius, hauràs d’acceptar la declaració de privacitat; en fer-ho, se t’activarà l’opció “Completa el perfil”, i podràs emplenar els successius formularis amb les dades que se’t requereixin.

Més informació

 Enllaç a un document informatiu oficial (en anglès) de la Comissió Europea.

informació