Els
països
Suïssa
Suïssa

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Suïssa i a qualsevol país de la Unió Europea és la xarxa EURES (serveis europeus d'ocupació).  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i Suïssa no hi ha actualment cap conveni de Seguretat Social, tot i que sí que existeix un Acord (veure aquí el text complet) sobre la lliure circulació de persones entre la Comunitat Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la Confederació Suïssa, de l'altra. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió. informació