Els
països
Suïssa
Suïssa

Obertura d'un compte bancari Obertura d'un compte bancari

Qualsevol persona que sigui adulta pot obrir un compte bancari a Suïssa, tot i que la legislació competent nacional atorga a les entitats bancàries suïsses el dret a rebutjar clients en diversos casos, com ara que es tracti d’una “persona de risc polític” que podria posar en perill la reputació de l’entitat si fos conegut que és un dels seus clients o si l’entitat sap amb seguretat o té bons motius per suposar que els seus diners procedeixen d’activitats delictives.

Si no és aquest el cas i l’entitat bancària de què es tracti està disposada a oferir-te els seus serveis, hauràs d’aportar el passaport o el document d’identitat amb fotografia.

A més, l’entitat bancària podrà requerir qualsevol tipus de document financer que permeti esbrinar l'origen dels fons ingressats (per exemple, el contracte de compravenda en cas de venda d’una propietat immobiliària, una declaració d’un banc estranger, la declaració fiscal de la venda d’uns actius mobiliaris, etc.). També és possible que et demanin per la naturalesa de les teves activitats professionals, la teva situació financera general i el tipus de transaccions financeres habituals per a tu.

En general, no es demana un ingrés inicial mínim, tret que es tracti d’un client no resident a Suïssa. Per altra banda, poden obrir-se comptes bancaris en una divisa que no sigui el franc suís, com ara euros, dòlars estatunidencs o altres.

Convé assenyalar que no existeixen els comptes bancaris “anònims” a Suïssa, els quals no són més que una invenció dels novel·listes (citant informació del web de   SwissBanking, l’associació professional de banquers suïssos). Per llei, qualsevol persona que obri un compte bancari al país ha de ser degudament identificat pel banc, motiu pel qual no només no es permet l’obertura de comptes bancaris per Internet, sinó que el banc s’estima més tenir contacte personalment amb el nou client quan aquest procedeix a obrir el seu compte.

De la mateixa manera, tot i que sí que existeixen els comptes bancaris “numerats”, aquests no tenen la funció que molta gent pressuposa, ja que el banc sempre ha de conèixer la identitat de la persona beneficiària del compte. Un compte bancari “numerat” no és un compte bancari anònim, sinó un compte bancari al que es fa referència mitjançant un número o codi i no pas amb el nom personal. Es tracta d’una mesura de seguretat que busca restringir el coneixement de la identitat del beneficiari del compte a un reduït nombre de treballadors del banc. A més, quan es fa una transferència internacional de capital, aquest número o codi no pot ser utilitzat, ja que la llei obliga a donar el nom, adreça i número de compte del client en aquests casos.

En general, els bancs a Suïssa obren de dilluns a divendres de 08.30 h a 16.30 h si es tracta d’una ciutat gran; ales àrees rurals, aquest horari és de dilluns a divendres de 08.30 h a 12.00 h i de 14.00 h a 16.30 o 17.30 h.

informació