Els
països
Suïssa
Suïssa

Dades bàsiques Dades bàsiques

Suïssa és un república federal parlamentària de dret creada per la progressiva agregació de cantons o regions. La Constitució de 1848 va establir el pas d'una confederació a un estat federal en què els cantons gaudeixen d'una gran sobirania. El 1874 es va redactar una nova constitució, a la qual s'hi van incloure algunes modificacions l'any 1999 que van entrar en vigor l'any 2000, i que segueix vigent des d'aleshores. Suïssa té un sistema polític basat en la divisió dels poders: executiu, legislatiu i judicial. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació