Els
països
Suïssa
Suïssa

Comunitats catalanes Comunitats catalanes i altres entitats

Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea

Comunitats catalanes

Les comunitats catalanes de l'exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya ha reconegut a través d'un acord del Govern, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat, i d'acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior.

Les CCE compleixen un paper fonamental a l'hora de projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i la llengua catalana arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Alguna d'aquestes entitats, lligant amb l'esperit que va originar la seva creació, han reaccionat a les demandes dels catalans i catalanes que estan interessats a emigrar als seus països d'ubicació. En aquest sentit, en alguns casos es pot trobar informació d'interès i de caràcter local, a les seves pàgines web.

Casa Nostra de Basilea

Amics Catalans de Berna

Casa nostra de Baden-Wettingen, Grup Montseny

Centre Català de Lausana

Casal Català de Zuric

Catalans al món

Catalans al món és un projecte, que no depèn de l’Administració, que aplega una xarxa mundial de pàgines web per posar en contacte els catalans i les catalanes que viuen per tot el món, de manera ràpida, eficient i gratuïta.

Webs de Catalans al món de Suïssa: