Els
països
Sud-àfrica
Sud-àfrica

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

No existeix cap conveni de doble nacionalitat entre Sud-àfrica i Espanya. informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans d’Estats membres de la UE que vulguin entrar a Sud-àfrica hi poden romandre fins a tres mesos. No necessiten visat; n’hi ha prou amb el document d’identitat en vigor o, si no se’n té, el passaport (aquest ha de disposar d’almenys dues pàgines en blanc i ha de tenir una data de caducitat d’almenys 30 dies posterior a la data de sortida del país).  informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Els ciutadans d’Estats membres de la UE que vulguin entrar a Sud-àfrica hi poden romandre fins a tres mesos. informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Les persones estrangeres que es proposin establir-se a Sud-àfrica a fi d’invertir en l’economia del país mitjançant l’establiment d’un negoci o la inversió en un negoci ja existent hauran de sol·licitar l’anomenada Bussiness Visa (visat de negocis). informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

La contractació de personal estranger a Sud-àfrica està regulada a la Immigration Act, 2002, que recull els diversos tipus d’autoritzacions de treball per a estrangers.  informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

La Immigration Act 13/2002, estableix la possibilitat d’obtenir dos visat específics de residència per a persones que tinguin el propòsit d’establir-se a Sud-àfrica sense realitzar activitats laborals, de negocis o d’estudis:  informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

Poden obtenir el document d’identitat sud-africà els estrangers titulars de permís de residencia permanent, majors de 16 anys.  informació