Els
països
Sud-àfrica
Sud-àfrica

Sistema público de intermediación Sistema públic d’intermediació

El sistema públic d’intermediació laboral a Sud-àfrica s’anomena Employment Services System for South Africa (ESSA) i, en un primer moment, quan va ser creat al 2007, exigia la presència de l’interessat a alguna de les oficines del Ministeri de Treball (Department of Labour) habilitades.  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i Sud-àfrica no hi ha actualment cap conveni de Seguretat Social.   informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió. informació