Els
països
Sud-àfrica
Sud-àfrica

El contracte de treball El contracte de treball

És un requisit legal que tots els empleats a Sud-àfrica formalitzin un contracte de treball. Això inclou els treballadors a temps parcial, els treballadors estacionals i temporals. informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

La Constitució defineix l’infant com a tota persona menor de 18 anys. La Llei de condicions bàsiques d’ocupació prohibeix l’ocupació de nens menors de 15 anys. L’escolaritat obligatòria és fins els 15 anys. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

En principi cada empresari establirà el temps de treball dels seus empleats, però amb determinades limitacions; l’empresari no pot exigir o permetre que un empleat treballi més de 45 hores a la setmana, ni tampoc que superi les 9 hores diàries si treballa 5 dies o menys, o 8 hores diàries si l’empleat treballa més de 5 dies a la setmana. informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

Protecció sanitària: no hi ha un sistema general de seguretat social i són les mateixes empreses les que es fan càrrec de proveir de cobertura sanitària els seus treballadors mitjançant assegurances mèdiques privades. Habitualment les contribucions s’efectuen a parts iguals entre l’empresa i el treballador (un 6% o 7,5% del salari per cada part).  informació

Drets sindicals Drets sindicals

Tant treballadors com empresaris tenen dret a sindicar-se. També estan regulades les vagues i els tancaments patronals.  informació