Els
països
Sud-àfrica
Sud-àfrica

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total  Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Habitants 52.356.381 53.192.216 54.058.647 54.956.920

Migració neta

L’evolució de la migració neta (que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans) és, segons dades del Banc Mundial, la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 1.072.076 1.402.640 600.000
Percentatge sobre la població* 2.35 % 2.88 % 1.15 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any20112012201320142015
Import 8.078 $ 7.570 $ 6.910 $ 6.499 $ 5.724 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 24,70 % 24,70 % 25,00 % 24,60 % 25,10 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 396.342.265.530 $ 367.593.603.381 $ 351.304.928.727 $ 314.571.945.857 $
Creixement percentual* 2,21 % 2,33 % 1,63 % 1,26 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 30 % 68 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2% 30 % 68 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 30 % 68 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 29 % 69%

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agricultura (1). Pel que fa a l’agricultura ( enllaç a dades comparatives del Banc Mundial), inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Indústria (2). Pel que fa a la indústria ( enllaç a dades comparatives del Banc Mundial), comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serveis (3). Pel que fa als serveis ( enllaç a dades comparatives del Banc Mundial), s’engloben en aquest àmbit, entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com ara l’educació o l’atenció mèdica).

Temps necessari per iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any20092010201120122013201420152016
Dies 22 22 19 19 19 46 46 43
informació