Els
països
Sud-àfrica
Sud-àfrica

Dades Bàsiques Dades bàsiques

Govern

El web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d’aquest  enllaç.

Principals ciutats

 Pretòria (Municipi Metropolità de la Ciutat de Tshwane, capital administrativa),  Mangaung/Bloemfontein (capital judicial),  Ciutat del Cap (capital legislativa),  Johannesburg i  Thekwini.

Idiomes i moneda

Idiomes: Els idiomes oficials són: anglès, afrikaans, xosa, zulu, tswana, sesotho, sepedi, siswati, xitsonga, isindebele i tshivenda.

Moneda: Rand

Et recomanem que verifiquis el tipus de canvi amb l’euro (a títol orientatiu, pots trobar informació clicant  aquí).

Estructura política

Dades facilitades per la  Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Sud-àfrica és una república parlamentària. Hi ha un parlament bicameral integrat per una cambra baixa, l'Assemblea Nacional, formada per 400 membres, i una cambra alta, el Consell Nacional de Províncies, integrat per 90 membres. Els membres de la cambra baixa s'elegeixen segons el mètode proporcional; la meitat s'escullen a partir de llistes de partit nacionals i l'altra meitat a partir de llistes de partit provincials.

Per representar cada província en el Consell Nacional de Províncies, s’elegeixen deu membres, dels quals sis són delegats permanents i quatre són delegats designats pels governs provincials.

El govern es forma en el si de l’Assemblea Nacional, que escull el president per a un mandat de cinc anys. A escala regional, cada una de les nou províncies que integren Sud-àfrica disposa d'un parlament. El nombre de membres dels parlaments varia entre 30 i 100, i s'elegeixen segons el mètode de representació proporcional.

Les primeres eleccions democràtiques de Sud-àfrica es van celebrar el 28 d’abril de 1994.

Organització territorial

Dades facilitades per la  Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Segons la Constitució interina que va entrar en vigor amb les primeres eleccions multiracials d'abril de 1994, Sud-àfrica està dividida en nou províncies, que són: Gauteng, capital Johannesburg; Northern, capital Pietersburg; Mpumalanga, capital Nelspruit; Nord-oest, capital Mmabatho; Estat Lliure, capital Bloemfontein; KwaZulu-Natal, capital Ulundi; Cap Oriental, capital Bisho; Cap Septentrional, capital Kimberley, i Cap Occidental, capital Ciutat del Cap.

La formació de les nou assemblees provincials es basa en el percentatge de vots obtingut pels partits polítics en les respectives eleccions; el nombre de membres es determina en funció del nombre d'habitants de cada província. Cada província està dirigida per un primer ministre elegit per l'assemblea i que presideix un consell executiu de deu membres. Les assemblees legislatives provincials tenen poders i responsabilitats significatius com la d'elaborar les respectives constitucions provincials. No obstant això, aquestes assemblees estan, en última instància, sota l'autoritat del Parlament i de la Constitució nacional.

informació