Sobre MónCat

La informació que sobre els diferents països recull i ofereix aquest portal, s’obté sempre de webs d’organismes oficials de cadascun d’aquests països, a les quals es faciliten enllaços per accedir-hi directament. 


Cal destacar que, com és evident,  MónCat no es pot responsabilitzar de l’actualitat o actualització del seu contingut ni del que se’n pugui derivar.