Els
països
Rússia
Rússia

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 143.201.676 143.506.911 143.819.569 144.096.812

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 1.735.324 2.157.349 1.117.884
Percentatge sobre la població* 1,19 % 1,51 % 0,78 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any20112012201320142015
Import 14.228 $ 15.042 $ 15.552 $ 14.052 $ 9.093 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 7,3 % 6,5% 5,5 % 5,5 % 5,10 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Impacte dels sectors productius en el PIB**
Any2012201320142015
En xifres absolutes* 2.154.067.053.238 $ 2.231.826.797.008 $ 2.052.806.729.652 $ 1.331.207.745.853 $
Creixement percentual* 3,52 % 1,28 % 0,71% -3,73 %
Impacto de los sectores
productivos en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 33 % 63%
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 33 % 63 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 32 % 64 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
5 % 33 % 63 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any201120122013201420152016
Dies 29 18 12,9 11,2 10,5 9,8
informació