Els
països
Rússia
Rússia

Dades Bàsiques Dades Bàsiques

Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç.

Principals ciutats

Moscou capital), Ekaterinburg, Niznij Novgorod, Novosibirsk i Sant Petersburg.

Idiomes i moneda

Idiomes: Rus.

Moneda:

Ruble. Et recomanem que verifiquis el tipus de canvi amb l'euro (a títol orientatiu, es pot trobar informació clicant aquí).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

L'actual Constitució de la Federació Russa, que va entrar en vigor el desembre del 1993, estableix la forma d'estat de República democràtica, federal i multiètnica, basada en un repartiment de poders independents.

El president és el cap d'estat i comandant de les forces armades, amb amplis poders executius. És també, president del Consell de Seguretat, organisme encarregat de la presa de decisions relatives a temes de defensa. Té el poder de nomenar el primer ministre, amb l'aprovació de la Cambra Baixa del Parlament. El president pot dissoldre la Cambra Baixa i convocar noves eleccions. El president és elegit per sufragi universal directe per un període de sis anys.

El poder legislatiu és bicameral i està integrat per la Cambra Alta o el Consell de la Federació, de 168 membres, i la Cambra Baixa o la Duma de l'Estat, de 450 membres, tots dos escollits per sufragi universal directe. El Parlament no disposa d'iniciativa legislativa en matèria d'impostos o pressupostos. No obstant això, té potestat per aprovar lleis federals, votar la moció de confiança del Govern i iniciar la destitució del president. A final del 2008, es van aprovar tres esmenes a la Constitució: ampliació del mandat presidencial de quatre a sis anys, ampliació de la durada del mandat de la legislatura de quatre a sis anys i obligació del Govern a rendir comptes al Parlament.

El sistema judicial de la Federació queda establert a la Constitució i en les lleis constitucionals federals. Els jutges són inamovibles i gaudeixen d'immunitat. El Consell Federal designa els jutges del Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem d'Arbitratge a proposta del president de la Federació.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Rússia està dividida en 88 unitats administratives: 20 repúbliques federades (excloent-hi Txetxènia), 6 krajs (territoris), 10 okrugs (circumscripcions autònomes o districtes nacionals), 49 oblasts (regions administratives), 1 regió autònoma, i les ciutats de Moscou i Sant Petersburg, que tenen rang federal. Encara que constitucionalment Rússia és un estat federat, la distribució pràctica de poders entre les entitats de la Federació i el Govern central encara és en fase de negociació.

Les 88 unitats administratives s'agrupen en set districtes federals, que constitueixen un nivell administratiu del govern federal, encarregats de supervisar el compliment de les lleis federals dins de les unitats.