Els
països
Regne Unit
Regne Unit

Traducció jurada de documentsTraducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Al Regne Unit, la noció de traducció jurada no existeix. No obstant això, és possible que demanin una traducció certificada (certified translation) o notarial (notarized translation). La traducció certificada és una traducció acompanyada de una carta (afidàvit o certificate of accuracy) datada y signada per un traductor o l'agència de traducció en la qual és testifica que la traducció realitzada es conforme a l'original. Aquesta carta pot ser signada, si és necessari, en presència d'un notari per conferir un caràcter més oficial a la traducció.

Els traductors o intèrprets jurats d'anglès són els únics autoritzats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació (MAEC) per signar traduccions d'espanyol a l'anglès amb el segell de traductor jurat. Actuen com a notaris, donant fe pública de la traducció.

El MAEC, a la seva pàgina web, manté la  llista actualitzada de traductors intèrprets jurats.