Els
països
Regne Unit
Regne Unit

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

Des del 19 de gener de 2013, existeix un únic permís de conduir (enllaç a la noticia) vàlid a qualsevol estat membre de la UE. Des de la web Your Europe, podràs obtenir informació detallada tant sobre la validesa com sobre què fer en cas de pèrdua, robatori i renovació del permís de conduir. informació

Homologació de títols Homologació de títols

La Directiva 2005/36, de 7 de setembre, basada en determinats articles del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, tracta sobre el reconeixement de qualificacions professionals i acadèmiques, regula la llibertat d’establiment així com la lliure prestació de serveis. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació