Els
països
Regne Unit
Regne Unit

Sistema públic d'intermediacióSistema públic d'intermediació

Al Regne Unit no existeix cap organisme públic que exerceixi la intermediació laboral pròpiament dita.

El Govern britànic disposa d'un portal anomenat Universal Job Match . Es tracta d'una borsa de treball que ofereix els serveis següents:

 • Als treballadors:
  • Llocs de treball vacants tant al Regne Unit com a l'estranger.
  • Informació sobre el subsidi a percebre durant el temps que el treballador es troba en la situació de demandant d'ocupació.
  • Informació sobre formació ocupacional.
  • Suport pel que fa a crear el propi negoci, inserció laboral o conciliació familiar.
 • A les empreses
  • Suport pel que fa al sistema de registrar el llocs de treball al portal.
  • Suport als ocupadors que necessiten contractar un treballador per primera vegada.

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina al Regne Unit i a qualsevol país de la Unió Europea és la   xarxa EURES (serveis europeus d'ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. La formen els 28 estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.

Important! Els ciutadans comunitaris tenen dret a utilitzar el sistema públic d'intermediació laboral al Regne Unit.