Els
països
Regne Unit
Regne Unit

El contracte de treball El contracte de treball

La Employment Rights Act 1996 (enllaç al document) obliga els empresaris a entregar a la majoria dels treballadors, dins dels dos mesos naturals següents a l’inici del treball, una declaració per escrit dels principals termes del contracte. informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

Com a norma general, l’edat mínima per treballar al Regne Unit és de 16 anys. Ara bé: informació

Jornada, vacances i permisos Jornada vacances i permisos

• Jornada màxima per a joves entre 16 i 18 anys: 40 hores setmanals o 8 diàries. informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

El sistema de la Seguretat Social del Regne Unit inclou: informació

Drets sindicals Drets sindicals

Les normes que regulen els sindicats i la negociació col•lectiva són la Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act, 1992 i l’Employment Relations Act, 2004 informació