Els
països
Regne Unit
Regne Unit

Registre d'una empresaRegistre d'una empresa

Al Regne Unit existeixen diversos tipus de figures sota les quals es realitzen operacions mercantils. Les més rellevants són:

  • Societat de Responsabilitat Limitada (Ltd) (Private company limited by shares). La responsabilitat dels socis està limitada al global d'accions que tenen subscrites al seu nom.
  • Societat limitada per Garantia (Private company limited by guarentee”. La responsabilitat dels socis està limitada per la quantitat que han acordat contribuir als bens de la societat en el cas de que sigui liquidada.
  • Societat Regular Col·lectiva (Private unlimited company). No existeix límit a la responsabilitat dels socis.
  • Societat Anònima (Plc) (Public company limited by shares). Les accions de l'empresa són ofertes al públic mitjançant una borsa de valors i la responsabilitat dels socis està limitada per les accions subscrites al seu nom. Capital mínim per constituir una Societat anònima (50.000 lliures).

A través d'aquest enllaç , es pot consultar més informació sobre els diferents tipus d'estructures societàries.

Registre d'empreses al Regne Unit

L'òrgan de registre de societats al Regne Unit és:

  • Companies House (per Anglaterra, Gal·les i Escòcia).
  • Companies Registry (per Irlanda del Nord).

Els documents bàsics necessaris per inscriure una societat són:

  • Formulari emplenat (i pagament de la taxa corresponent). Accés al formulari .
  • Escriptura pública de constitució de la societat (memorandum of Association).
  • Estatuts de la societat (Articles of Association).

Des d'aquest enllaç , es pot accedir a informació detallada del procediment d'inscripció d'empreses.