Els
països
Regne Unit
Regne Unit

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total, segons dades del Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 63.700.300 64.128.226. 64.613.160 65.138.232

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 968.350 1.523.939 900.000
Percentatge sobre la població* 1,63 % 2,49 % 1,41 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any20112012201320142015
Import 41.243 $ 41.538 $ 41.407 $ 46.412 $ 43.876 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 7,9 % 7,8 % 8,0 % 7,5 % 6,3 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 2.646.002.634.060 $ 2.719.509.472.493 $ 2.998.833.559.196 $ 2.858.003.087.966 $
Creixement percentual* 1,31 % 1,91 % 3,07 % 2,22 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 20 % 79 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 21 % 79 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 20 % 79 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 15 % 80 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 11,5 11,5 11,5 11,5 6 4,5 4,5
informació