Els
països
Regne Unit
Regne Unit

Dades bàsiques Dades bàsiques

El Regne Unit és una monarquia constitucional, malgrat que no disposa d'una constitució formal escrita. Gran part de la Constitució britànica es materialitza en documents com lleis, tractats o sentències judicials, també en fonts no escrites com ara les convencions constitucionals parlamentàries o les prerrogatives reials. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació