Els
països
Qatar
Qatar

Convenis sobre prestacions socials; Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i Qatar no hi ha actualment, cap conveni de seguretat social.

En conseqüència, no es pot “exportar” la prestació d’atur a Qatar.