Els
països
Qatar
Qatar

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

A Qatar no hi ha un servei públic d’intermediació laboral que ajudi els seus ciutadans a trobar feina.  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i Qatar no hi ha, actualment, cap conveni de seguretat social.  informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió.  informació