Els
països
Qatar
Qatar

La normativa laboral es troba regulada principalment a la Llei laboral de Qatar (LLQ) de l’any 2004.

El contracte de treball El contracte de treball

Els contractes poden ser de durada determinada o per temps indefinit. Es formalitzaran per escrit i en àrab, i si bé es pot acompanyar de traduccions en altres llengües, en cas de discrepància prevaldrà el text escrit en àrab (art. 9 LLQ).  informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

L’edat mínima per treballar és de 16 anys, i el treballador amb l’edat compresa entre els 16 i els 18 anys té el tractament de menor.  informació

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

El màxim d'hores ordinàries de treball és de 64 hores per setmana (8h/dia), generalment de les 7:30h a les 15:30h de diumenge a dijous, amb l'excepció del mes de Ramadà, en què el màxim d'hores de treball és de 36 hores a la setmana (6h/dia).  informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

Únicament els qatarians són beneficiaris de les prestacions del sistema de seguretat social.  informació

Drets sindicals Drets sindicals

En empreses de més de 100 treballadors es pot formar un comitè d’empresa. Els comitès de diverses empreses dedicats a una mateixa activitat poden formar un comitè general dels treballadors, per exemple, de comerç o indústria.  informació