Els
països
Qatar
Qatar

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

 

El Govern de Qatar proporciona assistència mèdica universal i, en molts casos, gratuïta (o fortament subvencionada) als seus nacionals i residents a través de la  National Health Insurance Company (NHIC), una companyia privada propietat del Govern qatarià que gestiona i opera el sistema de Seguretat Social del país, integrada al Supreme Council of Health (SCH), l’organisme públic responsable de la supervisió de tot el sistema.

Actualment, les autoritats qatarianes estan desenvolupant una reforma del sistema sanitari del país, l’anomenat National Health Insurance Scheme. Aquesta reforma es troba en la seva primera fase, iniciada el 17 de juliol de 2013, i proporciona serveis de maternitat i ginecologia, entre d’altres, a totes les dones qatarianes més grans de 12 anys. Les fases següents s’aniran desenvolupant mica en mica fins arribar al 2015, quan es pretén que tothom a Qatar tingui accés a un conjunt bàsic de serveis mèdics.

Per poder accedir al sistema sanitari públic de Qatar, tant si es tracta d’un nacional qatarià com d’un resident, cal estar en possessió de la Health Card (enllaç a la informació proporcionada pel mateix Govern qatarià aquí). No és obligatori obtenir aquesta targeta, però sense ella no es pot accedir a la sanitat pública. La Health Card proporciona atenció mèdica gratuïta en cas d’emergències i atenció mèdica fortament subvencionada en cas de consultes no urgents, a més de permetre l’adquisició de medicines a les farmàcies a preus subvencionats també.

Per obtenir-la, cal anar a l’hospital Rumailah o a qualsevol altre hospital pertanyent al  Hamad Medical Corporation (HMC), que és la principal subministradora d’assistència sanitària pública del país i que gestiona els seus principals hospitals públics, emplenar la sol·licitud que us entregaran allà mateix i presentar la documentació següent:

  • Passaport (original i còpia) i permís de residència (original i còpia).
  • Document d’identitat qatarià (original i còpia) (vegeu l’apartat corresponent per obtenir-lo).
  • 2 fotografies de mida passaport.
  • El rebut d’haver pagat la taxa corresponent, l’import de la qual us el diran al mateix hospital.

La targeta triga entre dues i tres setmanes a ser entregada i té la mateixa validesa que el permís de residència del sol·licitant.

En general, són els ocupadors qatarians els qui s’encarreguen de demanar la susdita targeta en nom del seu treballador.

Pel que fa als turistes espanyols de visita al país, s’ha de tenir en compte que no hi ha cap conveni de la Seguretat Social amb Qatar en matèria d’atenció sanitària, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia i que aquesta sigui al més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses mèdiques durant l’estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat.

informació