Els
països
Qatar
Qatar

Apertura de una cuenta bancaria Obertura d'un compte bancari

 

Obrir un compte bancari a Qatar és tan senzill com anar personalment a una oficina de l’entitat bancària escollida i presentar la documentació següent:

  • Una carta d’aval de l’ocupador (anomenada letter of no objection o no-objection certificate), en la qual especifiqui l’import del teu salari i doni el seu permís perquè obris un compte bancari. Aquest tràmit se simplifica molt si l’entitat bancària escollida és la mateixa que fa servir habitualment el teu ocupador.
  • Passaport (original i còpia).
  • Permís de residència (original i còpia).
  • Segons l’entitat bancària de què es tracti, potser que et demanin també dues fotografies de mida passaport i, fins i tot, una prova de residència, com ara una factura de la llum o de l’aigua, per exemple.

Un cop revisada tota aquesta documentació i aprovada definitivament la teva sol·licitud d’obertura d’un compte bancari per part de l’entitat bancària de què es tracti, aquesta et donarà una carta que hauràs d’entregar al teu ocupador en la qual es confirma la disponibilitat de l’entitat bancària per rebre la transferència de l’import del teu salari cada mes. Convé pensar curosament en quina entitat bancària s’obrirà el compte, ja que canviar d’entitat desprès d’això pot resultar un procés complicat pel fet que cal comptar amb l’autorització de la vostra entitat bancària actual per fer-ho.

De qualsevol manera, si no es vol obrir un compte bancari a Qatar, una altra possibilitat perfectament vàlida és obrir, amb anterioritat a la teva arribada al país, un compte bancari internacional en una entitat bancària espanyola i, un cop a Qatar, operar per mitjà d’aquest compte.

Els principals tipus de comptes bancaris a Qatar són els següents:

  • Compte corrent: és el tipus de compte més adient per a totes les transaccions quotidianes. Permet un nombre il·limitat de transaccions, ofereix molts tipus de serveis diferents i, en general, els bancs qatarians no cobren una comissió sempre que es mantingui un saldo mínim que pot variar depenent de l’entitat bancària. També acostumen a pagar un interès, però sempre és molt baix.
  • Compte d’estalvi: ofereix un millor tipus d’interès al seu titular, però a canvi aquest té limitat el seu accés als fons dipositats. A més, el saldo exigit per poder-lo obrir acostuma a ser més alt que en el cas d’un compte corrent.
  • Dipòsit bancari: ofereix un tipus d’interès encara millor al seu titular que un compte d’estalvi, però a canvi l’entitat bancària pot exigir que no es toquin els fons dipositats durant un cert període de temps. A més, el saldo exigit per poder-lo obrir acostuma a ser molt més alt que en el cas d’un compte d’estalvi.

Les entitats bancàries a Qatar acostumen a obrir les seves oficines de dilluns a dijous entre les 7.30 h i les 13.00 h, tot i que moltes obren també a la tarda i els dissabtes al matí. La majoria tanquen els divendres.

informació