Els
països
Qatar
Qatar

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total, segons dades del  Banc Mundial, és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 2.015.624 2.101.288 2.172.065 2.235.355

Migració neta

L'evolució de la migració neta (que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans), segons dades del Banc Mundial, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 185.343 854.839 363.500
Percentatge sobre la població* 29,22% 72,51% 18,03%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

L'evolució de la renda per càpita, en dòlars nord-americans, segons dades del  Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 92.693 $ 94.574 $ 94.944 $ 73.653 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur, segons dades del Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 0,40 % 0,60 % 0,50 % 0,30 % 0,30 %

Producte Interior Brut

Año2012201320142015
En cifras absolutas* 186.833.516.484 $ 198.727.747.253 $ 206.224.725.275 $ 164.641.483.516 $
Crecimiento porcentual* 4,69% 4,41% 3,98% 3,55%
Impacto de los sectores
productivos en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 73 % 26 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 72 % 28 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 70 % 30 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 59 % 41 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci, segons dades del  Banc Mundial ha estat la següent:

Any201120122013201420152016
Dies 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
informació