Els
països
Panamà
Panamà

Traducció jurada de documentsTraducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

D'acord amb l'article 7 de la Constitució l'espanyol es l'idioma oficial de la República de Panamà. En conseqüència, convé que els documents públics no redactats originàriament en aquest idioma estiguin vàlidament traduïts per tal de facilitar-ne la seva admissibilitat.

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

La traducció jurada l'ha de realitzar un traductor jurat acreditat a Panamà.

No obstant això, també la pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé en aquest segon cas cal que la seva firma hagi estat convenientment postil·lada pel Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC). Convé recordar que el MAEC nomena periòdicament traductors-intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per efectuar traduccions vàlides de documents que hagin de produir efectes davant d'organismes públics.

El mateix MAEC, en la seva pàgina web, manté la llista actualitzada dels traductors-intèrprets jurats.