Els
països
Panamà
Panamà

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol es pot bescanviar (canjear) a Panamà. informació

Homologació de títols Homologació de títols

A Panamà, depenent del grau dels estudis que s’hagin d’homologar, tenen la competència els organismes següents: informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació