Els
països
Panamà
Panamà

Sistema públic d'intermediacióSistema públic d'intermediació

A Panamà, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL) és l'òrgan rector de la política d'ocupació i a través del Servicio Público de Empleo (SERPE) ofereix els serveis d'intermedicació laboral. Els seus principals objectius són:

  • Agilitar el contacte entre ocupadors i demandants d'ocupació.
  • Descentralitzar els serveis a fi de facilitar l'accés al major nombre de ciutadans pel que fa als processos d'intermediació.
  • Proporcionar informació sobre el mercat de treball des de la seva xarxa d'oficines.
  • Coordinar accions amb el sector productiu que condueixin a la creació d'ocupació.

Important! Els estrangers residents amb permís de treball vigent tenen accés als serveis que ofereix el SERPE, tal com s'indica a l'apartatBeneficios que ofrece el SERPE a las empresas” a la seva pàgina web.