Els
països
Panamà
Panamà

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

A Panamà, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) és l’òrgan rector de la política d’ocupació i a través del Servicio Público de Empleo (SERPE) ofereix els serveis d’intermedicació laboral. Els seus principals objectius són: informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Actualment, no hi ha cap conveni en vigor amb la Seguretat Social espanyola, per la qual cosa no es pot “exportar” la prestació d’atur (la qual cosa només es permet quan el desplaçament del treballador és a un país de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeo o Suïssa). informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat informació