Els
països
Panamà
Panamà

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

El sistema sanitari panameny és en la seva major part públic, però inclou també una part privada:

 • La part pública està constituïda per dos organismes, cadascun dels quals compta amb la seva pròpia xarxa de prestadors de serveis sanitaris:
  • El Ministerio de Salud (MINSA) (enllaç a la seva pàgina web), que és l'òrgan rector de la política sanitària.
  • La Caja de Seguro Social (CSS) (enllaç a la seva pàgina web), que és l'entitat subordinada del MINSA encarregada de la Seguretat Social dels treballadors i dels seus familiars.
 • La part privada està constituïda per clíniques, metges i companyies asseguradores a les quals es paga directament per cada servei prestat.

La legislació panamenya estableix que tota la població ha de tenir accés als serveis sanitaris, ja sigui a través del MINSA o de la CSS. En principi, el MINSA està obligat a atendre tota la població que no disposi d'assegurança mèdica per raó del seu treball, la qual és prestada per la CSS, tant al mateix treballador com als seus familiars. Tanmateix, no hi ha una clara distinció entre ambdues xarxes, la del MINSA i la de la CSS, i tampoc no hi ha un sistema d'identificació actualitzat per als afiliats al CSS, per la qual cosa, en la pràctica, els afiliats i els seus beneficiaris fan ús de qualsevol d'elles sense distinció, sobretot pel fet que la xarxa del MINSA cobreix una part més gran del país i, segons de quin lloc es tracti, és l'única existent.

Els afiliats al sistema sanitari públic poden ser de dos tipus:

 • Obligatoris , que són tots els treballadors del sector públic i privat.
 • Voluntaris , que són els treballadors d'organismes internacionals i missions diplomàtiques, treballadors menors d'edat i altres persones que, per no ser treballadors, no estan subjectes al règim obligatori.

Per tenir afiliació a la CSS, el treballador ha de ser afiliat pel seu patró dins dels sis primers dies hàbils, comptats a partir de la seva contractació, en aquesta oficina:

Caja de Seguro Social

 • Departamento de Filiación
 • Edificio Bolívar. Vía Transístmica, puerta 108, planta baja
 • +507 503 20 95

La documentació que cal presentar per a l'afiliació es pot trobar enumerada aquí . Cal tenir en compte que l'afiliació a la CSS està subjecta en tots els casos a un examen mèdic previ. Si durant aquest examen es detecta una malaltia el tractament de la qual pot generar un cost excessiu, l'afiliació pot ser rebutjada. En aquest cas, l'interessat haurà d'acudir als serveis del MINSA o a la sanitat privada.

Pel que fa a l'atenció sanitària als turistes, el Govern de Panamà els garanteix una assegurança gratis de 30 dies. Aquesta assegurança, prestada per un consorci de companyies asseguradores privades, cobreix l'hospitalització i les despeses mèdiques a conseqüència de lesions provocades per accident o malaltia contreta en territori panameny amb un cost màxim de 7.000 dòlars i fins a 40.000 dòlars en cas que sigui necessari recórrer a un trasllat internacional. L'únic requisit exigit per poder fer ús d'aquesta assegurança és haver entrat al país per l' Aeroport Internacional de Tocumen (enllaç a la seva pàgina web) i presentar el passaport en arribar al centre mèdic.