Els
països
Panamà
Panamà

Obertura d'un compte bancariObertura d'un compte bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari a Panamà hauran de dirigir-se a qualsevol oficina bancària del país per formular la sol·licitud. Cal dir que cada entitat pot variar els documents exigibles per obrir un compte bancari. No obstant això, la documentació més habitual que les entitats exigeixen és la següent:

Per residents a Panamà:

  • Cèdula d'identificació personal (acredita la condició de resident a Panamà).
  • Carta de referència bancària (d'un banc local o estranger).
  • Una quantitat mínima per l'obertura del compte (varia en cada entitat).

Per persones en tràmit d'obtenir la residència:

  • Passaport vigent.
  • Acreditació d'autorització de residència en tràmit.
  • Carta de referència bancària (de banc local o estranger).
  • Una quantitat mínima per l'obertura del compte (varia en cada entitat).

Es poden obrir diversos tipus de comptes bancaris a Panamà. Els més comuns són:

  • Compte corrent. Utilitzat per les operacions bancàries més habituals. Alguns bancs requereixen balanços mínims.
  • Compte d'estalvi. Habitualment genera interessos en favor dels seu titular. Està orientat a l'estalvi, no al tràfic econòmic diari.

Mitjançant aquest enllaç es pot accedir a informació detallada sobre l'obertura i el manteniment de comptes bancaris a Panamà.