Els
països
Panamà
Panamà

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 3.743.761 3.805.683 3.867.535 3.929.141

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 16.119 22.244 28.105
Percentatge sobre la població* 0,51 % 0,65% 0,75%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 10.672 $ 11.786 $ 12.712 $ 13.268 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 6,5 % 4,5 % 4,0 % 4,1 % 4,3 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 39.954.751.233 $ 44.856.189.494 $ 49.165.773.079 $ 52.132.289.747 $
Creixement percentual* 9,23 % 6,62 % 6,05 % 5,78 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 23 % 74 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 26 % 71 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 27 % 70 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 28 % 69 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 9 8 7 6 6 6 6
informació