Els
països
Països Baixos
Països Baixos

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

Des del 19 de gener de 2013, hi ha un únic permís de conduir vàlid a qualsevol Estat membre de la UE. Al web de Your Europe, podràs obtenir informació detallada sobre la validesa i sobre què fer en cas de pèrdua, robatori i renovació del permís de conduir. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Important: L’homologació de títols s’ha d’efectuar sempre al país de destí. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i a fi que pugui produir efectes en el país de destinació, qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat) ha d’ésser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació