Els
països
Països Baixos
Països Baixos

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

No existeix cap conveni de doble nacionalitat entre Països Baixos i Espanya. informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans d'estats membres de la  la UE, de l'EEE i de Suïssa que vulguin romandre als Països Baixos per un període no superior a 4 mesos, així com els seus familiars, no necessiten visat; n’hi ha prou a portar el document d’identitat o passaport.  informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa, així com els seus familiars, gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Països Baixos. informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa, així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Països Baixos. informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa, així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Països Baixos. informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa, així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Països Baixos. informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

Com a ciutadà de la UE, durant els tres primers mesos d'estada en un altre país no tens obligació de sol·licitar un document de residència que confirmi el teu dret a viure a Països Baixos, encara que en alguns països és possible que hagis de notificar la teva presència a les autoritats corresponents.  informació