Els
països
Països Baixos
Països Baixos

Registre d'una empresa Sistema públic d'intermediació

Als Països Baixos, l’organisme públic encarregat de tot el que fa referència a la cerca de feina (així com a la prestació per desocupació) és  l'UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) (accés al seu web, però la informació només es troba en neerlandès).

Pel que fa a la cerca de feina, l’UWV ofereix els seus serveis a través de les oficines de treball, les anomenades  WERKbedrijf (accés al seu web, però la informació només es troba en neerlandès). Hi ha una oficina a cada barri de les grans ciutats i un cercador d’aquestes  aquí (accés al cercador d’oficines del seu web, però la informació només es troba en neerlandès), tot i que la major part dels seus serveis (sobre tot la borsa de treball) s’ofereixen també telemàticament, que és la manera més comuna d’accedir-hi. Fins i tot editen una revista pròpia,  l'UWV Werkblad, que tracta sobre diferents qüestions relacionades amb l’actualitat laboral al país.

De tota manera, també es pot recórrer a les oficines de treball privades, que als Països Baixos poden ser de dos tipus: els arbeidsbureaus i els uitzendbureaus (aquests últims dedicats en exclusiva al treball temporal i a temps parcial). Es pot trobar una llista de totes les uitzendbureaus  aquí (la informació només es troba en neerlandès).

Cal destacar l’estreta col·laboració que mantenen els serveis públics i privats d’ocupació, que motiva que tots dos comparteixin espai en moltes oficines de treball.

En qualsevol cas, els demandants de feina han d’estar en possessió del BSN (burgerservicenummer), el número dels serveis socials abans de donar-se d’alta com a tal. Aquest número és un número únic que registra a tothom que visqui als Països Baixos i que és imprescindible per interactuar amb les autoritats públiques, ja sigui obrint un compte bancari, presentant la declaració d’impostos o fent ús del sistema sanitari, per exemple.

El BSN s’assigna automàticament quan l’interessat es dóna d’alta al padró municipal de la localitat on visqui, un tràmit que és obligatori per a qualsevol persona que vulgui residir als Països Baixos per un temps superior als quatre mesos i per al qual té només cinc dies des del dia posterior al de la seva arribada al país.

La inscripció al padró municipal obliga l’interessat a presentar una prova vàlida d’identitat com ara el passaport (no s’admet el permís de conducció) i l’adreça en la qual vol constar com a registrat.

Es pot obtenir més informació sobre el BSN  aquí (accés al web del Govern dels Països Baixos).

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina als Països Baixos i a qualsevol país de la  Unió Europea és la xarxa  EURES (serveis europeus d'ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. En formen part els 28 Estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.

Important! Els ciutadans comunitaris tenen dret a utilitzar el sistema públic d'intermediació laboral als Països Baixos.

informació