Els
països
Països Baixos
Països Baixos

Sistema público de intermediación Sistema públic d’intermediació

Als Països Baixos, l’organisme públic encarregat de tot el que fa referència a la cerca de feina (així com a la prestació per desocupació) és l'UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) (accés al seu web, però la informació només es troba en neerlandès):  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i els Països Baixos no hi ha actualment cap conveni de Seguretat Social.   informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió. informació