Els
països
Països Baixos
Països Baixos

Trobaràs informació laboral actualitzada al web del Ministeri d’Afers Socials i Ocupació ( enllaç).

El contracte de treball El contracte de treball

El contracte de treball pot ser indefinit o temporal. També hi ha altres especialitats de contractes com el contracte de convocatòria, on els treballadors només treballen quan són convocats pel seu empresari.  informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

L’edat mínima per treballar, de forma general, són els 15 anys. Els treballadors entre 15 i 22 anys es consideren treballadors joves i el salari mínim que s’estableix per a ells és menor, si bé s’incrementa cada any a partir del dia del seu aniversari. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

Generalment està establerta en el conveni col·lectiu d’aplicació, i el nombre d’hores setmanals acostuma a ser de 36, 38 o 40 hores ncrementa cada any a partir del dia del seu aniversari. informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

La componen el Volksverzekeringen i el Werknemersverzekering. informació

Drets sindicals Drets sindicals

Els treballadors tenen dret a afiliar-se a un sindicat. Hi ha també confederacions de sindicats, com el FNV i el CNV.  informació