Els
països
Països Baixos
Països Baixos

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

Als Països Baixos, l’atenció sanitària pública als europeus (necessària per motius mèdics) es garanteix inicialment mitjançant la targeta sanitària europea ( enllaç a les principals característiques):

  • Tenen dret a sol·licitar aquesta targeta les persones assegurades o cobertes per un sistema de seguretat social estatal de qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com també a Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
  • Cada membre de la família que estigui viatjant ha de tenir la seva pròpia targeta.
  • La targeta sanitària europea garanteix la recepció d’atenció sanitària en les mateixes condicions i al mateix cost que les persones assegurades als Països Baixos.

Important! La targeta sanitària europea:

  • No és una alternativa a l'assegurança de viatge. No cobreix l'assistència sanitària privada.
  • No cobreix les despeses si es viatja amb la finalitat expressa de rebre tractament mèdic.
  • No garanteix la gratuïtat del servei. Atès que els sistemes d'assistència sanitària de cada país són diferents, els serveis que són gratuïts a un país poden no ser-ho en altres.

Convé tenir present que l’article 7 de la Directiva 2004/38/CE ( enllaç al document) estableix que tot ciutadà de la Unió té dret de residència en el territori d’un altre estat membre per un període superior a 3 mesos si, entre altres requisits, té contractada una assegurança de malaltia que cobreixi tots els riscos a l'Estat membre d'acollida.

Tramitació de la targeta sanitària europea:

La targeta es pot sol·licitar telemàticament a través de la seu electrònica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, o bé presencialment a les oficines de la Seguretat Social de l’Estat espanyol.

Com utilitzar la targeta sanitària europea als Països Baixos:

  • Amb la targeta sanitària europea (TSE) es pot acudir directament a la consulta del metge o odontòleg, sempre que aquest es trobi afiliat a la sanitat pública. L’assistència d’un metge generalista és gratuïta i l’odontològica ho és només per als menors d’edat.
  • En qualsevol cas, amb la targeta sanitària europea es pot acudir directament a la consulta del metge. En aquest sentit, si encara no disposes d’assegurança, el metge et farà seleccionar una mútua pública que serà l’encarregada d’efectuar els tràmits amb la Seguretat Social espanyola.
  • Es pot accedir a més informació sobre el tractament mèdic als Països Baixos a la pàgina web d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea ( enllaç a particularitats, atenció d’urgència i atenció programada).

Des del portal de la UE Your Europe es pot accedir a una informació detallada pel que fa a:

Pots trobar més informació sobre el Sistema de la Seguretat Social als Paisos Baixos en aquest enllaç al web de la UE. Atès que, de moment, la informació es troba disponible en anglès, francès, neerlandès i alemany (està previst que es tradueixi a la resta d’idiomes oficials de la UE), pots accedir a la versió en espanyol de l’antiga guia en format PDF clicant  aquí.

informació