Els
països
Països Baixos
Països Baixos

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

El procediment per registrar una societat mercantil als Països Baixos consta dels passos següents, la informació sobre els quals pot ampliar-se al web  Answers for Business del Govern dels Països Baixos:

1. Comprovar la disponibilitat i validesa del nom de l'empresa a la  Cambra de Comerç dels Països Baixos (Kamer van Koophandel o abreujadament KvK). Aquesta comprovació consisteix bàsicament a assegurar-se que el nom escollit compleix les disposicions de la Llei de Noms Mercantils, la Handelsnaamwet, que es pot consultar  aquí.

2. Redactar i signar l'escriptura de constitució de la societat mercantil, la qual ha de ser atorgada davant d’un notari, ja sigui personalment pels fundadors de la societat o mitjançant un poder notarial si es tracta d’un representant.

3. Registrar la societat mercantil a l’oficina local de la Cambra de Comerç que correspongui per ubicació geogràfica del negoci (es pot consultar  aquí una llista de totes les oficines existents). Això implicarà:

  • La inscripció de la societat mercantil al registre mercantil dels Països Baixos i l’obtenció del corresponent número d’inscripció, l’anomenat Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatiennummer (RSIN), així com de la seva publicació al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Staatscourant).
  • L’obtenció del número d’identificació fiscal per part de l’Agència Tributària dels Països Baixos (Belastingdienst) (accés al seu web  aquí).
  • L’obtenció del corresponent número d’afiliació a la Cambra de Comerç dels Països Baixos.

Aquest tràmit s’ha de fer personalment en la major part dels casos i cal demanar cita abans (es pot demanar  aquí aquesta cita, però la pàgina només està en neerlandès). Es poden obtenir els corresponents impresos de sol·licitud  aquí (accés al web de la Cambra de Comerç).

La comunicació dels números corresponents triga entre 1 i 5 dies laborals.

La quota d’afiliació de la societat mercantil a la Cambra de Comerç dependrà del capital social d’aquesta i del seu nombre de treballadors.

Finalment, el tipus de societats mercantils que es poden obrir als Països Baixos són pràcticament idèntics als que trobem al nostre país, per la qual cosa no cal més explicacions sobre aquesta qüestió. Si de cas, assenyalar que les més comunes són:

  • Besloten Vennootschap (BV), que equival a la nostra societat limitada i que té un capital social mínim de 0,01 €.
  • Naamloze Vennootschap (NV), que equival a la nostra societat anònima i que té un capital social mínim de 45.000 €.
informació