Els
països
Països Baixos
Països Baixos

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 16.754.962 16.804.432 16.865.008 16.936.520

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 144.620 55.674 110.006
Percentatge sobre la població* 0,90% 0,34% 0,66%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 49.475 $  51.575 $ 52.157 $  44.300 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 4,5 % 4,4 % 5,3 % 6,7 % 6,9 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 828.946.812.397 $ 866.680.000.367 $ 879.635.084.125 $ 750.283.908.173 $
Creixement percentual* -1,06 % -0,19 % 1,42 % 1,95 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 22% 76 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 21% 77 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 21% 78 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 20% 78 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any201120122013201420152016
Dies 8 5 4 4 4 4
informació