Els
països
Nova Zelanda
Nova Zelanda

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 4.408.100 4.442.100 4.509.700 4.595.700

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 134.629 62.413 7.265
Percentatge sobre la població* 3,41 % 1,48 % 0,16 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 40.067 $ 42.928 $ 44.380 $ 37.808 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any2011201220132014
Percentatge 6,5 % 6,9 % 6,2 % 5,6 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 176.617.424.297 $ 190.690.896.704 $ 200.142.409.767 $ 173.754.075.211 $
Creixement percentual* 2,33 % 2,74 % 3,58 % 3,39 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
6 % 23 % 71 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
ND ND ND
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
ND ND ND
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
ND ND ND

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any201120122013201420152016
Dies 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
informació