Els
països
Noruega
Noruega

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

Els documents públics no redactats originàriament en noruec o sami hauran d’estar vàlidament traduïts perquè siguin admesos i puguin produir efectes a Noruega.

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

Aquestes traduccions les ha de realitzar un traductor jurat de Noruega. Clicant  aquí accediràs al web de l’Statsautoriserte Translatorers Forening (STF), l’Associació de Traductors Jurats de Noruega.

No obstant això, també la pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé en aquest cas caldrà legalitzar la seva firma (pots ampliar la informació consultant l’apartat anterior, sobre legalització de documents públics, o la pàgina  web del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació [MAEC]). Convé recordar que el MAEC nomena periòdicament traductors-intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per efectuar traduccions vàlides de documents que hagin de produir efectes davant d’organismes públics. 

El mateix MAEC manté una  llista pública actualitzada dels traductors-intèrprets jurats.