Els
països
Noruega
Noruega

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

Des del 19 de gener de 2013, hi ha un únic permís de conduir vàlid a qualsevol Estat membre de la UE. Al web de Your Europe, podràs obtenir informació detallada sobre la validesa i sobre què fer en cas de pèrdua, robatori i renovació del permís de conduir. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Important: L’homologació de títols s’ha d’efectuar sempre al país de destí. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i a fi que pugui produir efectes en el país de destinació, qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat) ha d’ésser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació