Els
països
Noruega
Noruega

Registre d'una empresa Sistema públic d'intermediació

El servei públic d’intermediació de Noruega s’anomena Nye arbeids- og velferdsetaten (Autoritat Estatal Noruega de Treball i Benestar), abreujat NAV. Es pot accedir al seu web  aquí, el qual és molt fàcil de consultar ja que ofereix la major part de la seva informació tant en noruec com en anglès.

Aquest servei ofereix al web la possibilitat de cercar feina a través de la seva  base de dades, així com de consultar tot tipus d’informació sobre  com treballar a Noruega, obtenir qualsevol tipus  d'imprès oficial necessari i demanar qualsevol dels  beneficis a què et pots acollir tant si ets un treballador en actiu o bé et trobes a l’atur.

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Noruega i a qualsevol país de la  Unió Europea és la xarxa  EURES (serveis europeus d'ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. En formen part els 28 Estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.