Els
països
Noruega
Noruega

Les relacions laborals a Noruega es regeixen per nombroses lleis i convenis, com ara la Llei de medi ambient laboral i la Llei de vacances. La Llei de medi ambient laboral és una llei molt important, aplicable a tots els treballadors de Noruega. Regula les relacions de treball i contractes, la jornada laboral, la falta d’assistència al treball, la salut, el medi ambient i la seguretat laboral. 

El contracte de treball El contracte de treball

Es troba previst en la Llei sobre el medi ambient laboral, que regula els drets i deures dels treballadors. El contracte de treball pot ser a temps complet o a temps parcial.  informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

L’edat legal a la qual una persona pot començar a treballar a Noruega és de 15 anys. Entre els 15 i 18 anys es pot efectuar qualsevol tipus de treball (amb restriccions), que comporti formació i amb un seguiment per part de l’ocupador. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

La durada legal setmanal de treball a Noruega és de 40 hores i la jornada laboral no pot excedir de 9 hores diàries.  informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

La protecció social a Noruega depèn de tres Ministeris: el de Treball (Arbeidsdepartementet), que és responsable del funcionament general de l’Administració de Treball i de Benestar i de la majoria de les branques de la seguretat social; informació

Drets sindicals Drets sindicals

La Confederació Nacional de Treballadors de Noruega (LO) és l’organització sindical més important de Noruega. Aproximadament 900.000 treballadors s’han afiliat a una de les 21 federacions que integren la Confederació.  informació