Els
països
Noruega
Noruega

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

La constitució i registre d’una societat mercantil a Noruega són realment senzills. De fet, només consta d’aquests quatre passos:

1. Dipositar el capital social de la societat mercantil en una entitat bancària.

2. Registrar la societat mercantil al Brønnøysundregistrene (Registre d'Empreses Comercials). Aquest registre es pot fer telemàticament al web del mateix registre (clicar  aquí), que proporciona els impresos de sol·licitud necessaris i permet, a més, transferir telemàticament gairebé tota la documentació requerida (hi ha algunes excepcions), tot i que també es poden enviar per correu postal. El procés de registre serveix, igualment, com a tràmit de reserva del nom comercial de la societat.

D’altra banda, si la societat té un volum anual de negocis superior a les 50.000 corones noruegues (al voltant d’uns 6.000 €), ha d’estar registrada com a societat pagadora de l’IVA. Aquest tràmit es realitza al mateix web del Brønnøysundregistrene i es pot realitzar simultàniament amb la declaració de registre de la societat mercantil.

3. Si la societat mercantil tindrà treballadors, és obligatori que l’ocupador subscrigui una assegurança d'accidents per a aquests. L’assegurança la pot subscriure amb qualsevol companyia d’assegurances, a elecció de l’ocupador.

4. Si la societat mercantil tindrà treballadors, és obligatori que l’ocupador subscrigui un pla de pensions per a aquests. El pla de pensions el pot subscriure amb qualsevol companyia d’assegurances, a elecció de l’ocupador. La tarifa d’aquest pla variarà amb els beneficis i el nivell de cobertura escollit, però el mínim és el 2% del salari de cada treballador.

Aquests dos últims tràmits es poden realitzar simultàniament.