Els
països
Mèxic
Mèxic

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conduir espanyol no és pot bescanviar a Mèxic, però els turistes espanyols poden fer servir el seu permís de conduir espanyol durant el temps de la seva estada al país, sempre que aquesta no superi els 180 dies. informació

Homologació de títols Homologació de títols

La Secretaria d’Educació Pública (SEP) (autoritat federal o local) atorga validesa oficial als estudis cursats a l’estranger mitjançant el tràmit anomenat “revalidación” d’estudis a Mèxic. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació