Els
països
Mèxic
Mèxic

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

No existeix cap conveni de doble nacionalitat entre Mèxic i Espanya. informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans de països de la Unió Europea no necessiten visat per entrar al país i hi poden romandre fins a 180 dies com a turistes o visitants sense permís per realitzar activitats remunerades. informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Els ciutadans espanyols que vulguin cursar estudis a Mèxic, han de reunir les següents condicions:  informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Per entrar a Mèxic amb la intenció de residir per un període superior a 180 dies  i exercir activitats empresarials per compte propi o com a inversor s'ha d'obtenir prèviament el visat de residència temporal com a inversionista.   informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

Per entrar a Mèxic amb la intenció d’exercir una activitat laboral per compte d’altri s’ha d’obtenir prèviament el visat. informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

1. Visat de residència temporal per solvència econòmica

Les persones que desitgin residir sense permís per realitzar activitats remunerades (per un període superior a 180 dies) han de sol·licitar el visat corresponent davant el Consolat General de Mèxic a Barcelona.  informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

1. Document migratori 

L'autoritat migratòria, en el filtre del control fronterer, expedeix un document migratori (FMM, forma migratòria múltiple) a les persones estrangeres que compleixin els requisits d'entrada al país, d'acord amb el tipus de visat que se'ls hagi autoritzat o que correspongui en casos de supressió de visat.  informació